Doğamızda var olan haşereler ve ya kemirgenler vasıtası ile yayılan insan ve de çevre sağlığını ciddi, boyutlarda tehdit eden virüslere karşı günümüz şartlarına uygun olan ekipmanlar kullanılarak yapılan insektisit uygulamasına ilaçlama denir.

Çevremizde yer alan haşere ve de kemirgenler bizler açısından risk oluşturan sayısız hastalığın taşıyıcıları olmaları ile birlikte, üzerilerinde taşımış oldukları bu hastalıkları çok çeşitli yöntemler ile insanlara bulaştırırlar. Tarihimizde toplu olarak meydana gelen insan ölümlerinin birinci derece sebeplerinin haşereler ve de kemirgenler olduğu asla unutulmamalıdır.

Maalesef evlerimizde var alan böceklerin en fazla 0-6 yas gurubu çocuklar üzerinde tehdit oluşturdukları gözlemlenmektedir. Uzmanlar bunun sebebinin  ise bu yaş grubundaki çocukların tepkilerini açık olarak dile istkim-teknolojigetirememelerine bağlamaktadırlar. Özellikle bu yaş gurubu çocuklara sahip olan ailelerin onların gelişim evrelerini dikkatli izlemeleri ve de resimde görüldüğü gibi vücut üzerinde meydana gelen defarmasyonlara karşı görüldüğü anda müdahale edilmeli ve en yakın sağlık kuruluşları ile irtibata geçilmelidir.

Günümüz teknolojisinde meydana gelen gelişimler ile doğru orantılı olarak haşereler ve de kemirgenlerin vermiş oldukları zararlara karşı uygulanan mücadele yöntemleri de şartlar doğrultusunda farklılık göstermeye başlamıştır. Doğal olarak tüm bu değişimler kaçınılmaz olarak ilaçlama uygulamalarını günümüzde çok büyük bir sektör haline getirmiştir.

Haşereler ve de kemirgen sorunlarına karşı düzenli olarak ilaçlama yapılması bu zararlıların üremelerini durdurmak ve de steril bir yapıya sahip yaşam olanaklarına sahip olabilmek açısından vazgeçilmez bir yere sahiptir. Özellikle gıda sektörleri gibi üretim yapılan alanlar haşerelerin en yoğun gözlemlendiği alanlar olup bu ve benzeri sektörlerin uygun hijyen koşullarını sağlayabilmeleri için periyodik olarak ilaçlanması ve kontrol altında tutulması gerekmektedir.