dezenfekte

dezenfekte

Salgın hastalıklarla karşı savaşabilmek için kronik hastalık yapma özelliklerine sahip olan organizma ve de virüslerin imha edilmesi  işlemlerinin geneline dezenfeksiyon adı verilmektedir.

Günümüzde kimyasallar kullanılarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerini aslında insanlar çok eski tarihlerden günümüze kadar bireysel olarak uygulamaktaydılar. Bu duruma örnek verecek olur isek içme sularının düzenli olarak kaynatılması işlemi bireysel dezenfekte işlemlerine bir örnek olarak verilebilir. Profesyonel bağlamda dezenfeksiyon işlemi ise ilk olarak 1904 yılı başında tifo olarak bilinen salgına karşı sodyum hipoklorit adı verilen kimyasal ile klorlama yapılarak başlamış ve de oldukça hızlı yaygınlaşmaya başlamıştır.

Başlıca Dezenfeksiyon Çeşitleri

Dezenfeksiyon işlemi yapılırken uygulanan yöntemleri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz.

Fiziksel dezenfektanlar, Kimyasal dezenfektan kullanımı,Radyasyon ile uygulanan dezenfeksiyon ve Mekanik dezenfektanları bunların başlıcalarıdır.

Kimyasal Dezenfektanlar

Günümüzde en fazla kullanılan dezenfeksiyon yöntemi kimyasal dezenfektanlar kullanılarak yapılan uygulamadır.

dezenfekte

dezenfekte

Kimyasal dezenfektanlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dezenfektan etkisi var olan çok fazla sayıda kimyasal madde olmasına rağmen, bunlar arasında etki süresi, uygulanabilirlik kriterleri ve de uygulamanın kolaylığı gibi çeşitli şartları sağlayabilen kimyasal madde sayısı oldukça sınırlıdır.

Dezenfeksiyon işlemleri sırasında kullanılan en bilinen kimyasal dezenfektanlar:

  • Aldehitler
  • Klor ve klor bileşikleri
  • Brom
  • Potasyum permanganat
  • İyot
  • Alkoller
  • Hidrojen peroksit
  • Ozon
  • Fenoller
  • Kuaterner amonyum tuzları